© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com

Nieuws

Verkiezingskrant 2018 over het verkeer in Oog in Al
Weet u al op welke partij u gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart? Lees nu de verkiezingskrant van Ronduit Weg. Hierin vertellen de politieke partijen welke maatregelen zij willen nemen om de verkeerssituatie in Utrecht West te verbeteren. En natuurlijk leest u de standpunten van Ronduit Weg. 
De krant wordt vanaf donderdag 15 maart huis aan huis verspreid in 
Oog in Al. En is online te lezen via de PDF >
Kom naar de Raadsinformatiebijeenkomst
over de Westelijke Stadsboulevard

 

D66, GroenLinks en PvdA organiseren in de aanloop naar de besluitvorming over de Westelijke stadsboulevard een raadsinformatiebijeenkomst voor alle bewoners uit Utrecht West en Noordwest. Op 14 september van 20.30 tot 23.00 uur heb je de kans om je stem te laten horen in dB’s Studio’s.

 

Bewonerscomité’s
De bewonerscomité’s uit Utrecht West en Noordwest, waaronder Ronduit Weg, zullen spreken tijdens de Raadsinformatieavond. Samen werken de bewonerscomité’s al een aantal maanden aan een alternatief verkeersplan voor Utrecht West en Noordwest. Dit verkeersplan ‘Het Wiel’ is onderdeel van de verkeersdiscussie met wethouder Lot van Hooijdonk en de Utrechtse ambtenaren van Verkeer.

 

Het Wiel
Het Wiel biedt fundamentele oplossingen voor o.a. het dichtslibben van de ringweg van Overvecht naar Zuilen, Schepenbuurt en Oog in Al. In de plannen van de gemeente Utrecht wordt deze route de Westelijke stadsboulevard genoemd.

 

De volgende bewonerscomité’s nodigen alle bewoners uit Utrecht West en Noordwest van harte uit om aanwezig te zijn tijdens het verkeersdebat op donderdag 14 september:

 • Ontwikkelgroep Lombok Centraal

 • Verkeersgroep Pijlsweerd

 • Ronduit Weg

 

Steun ons
Hoe meer bewoners aanwezig zijn, hoe sterker we staan als bewonerscomité’s. De raadsinformatieavond op donderdag 14 september duurt van 20.30 tot 23.00 uur en vindt plaats in dB’s Studio’s, CAB Rondom 100. Meld je vooraf even aan via: raadsinformatiebijeenkomst@utrecht.nl.

Even een stapje terug…

 

Utrecht is in beweging en dat raakt iedereen en zorgt ook voor onrust. De discussie loopt tussen de bewoners en de (auto)bestuurders. En vaak zijn dat dezelfde mensen. Hoe komen we tot een oplossing die voor allebei werkt?

 

De ruimte in de stad is kostbaar en schaars, zowel voor de fiets als voor de auto. De auto is een flexibel, gemakkelijk, maar ook een ruimte vretend vervoersmiddel. Met 10 mensen in 10 auto’s neem je veel meer ruimte in beslag dan in de trein of op de fiets. 

 

Minder ruimte
In het centrum neemt de ruimte af. Daarnaast is Utrecht bezig met de laatste wijken van Leidsche Rijn. Wegen zijn of worden verlegd en wederom verplaatst het verkeer zich. Op zich niets nieuws. In Oog in Al zien we daarvan dagelijks de effecten. Zaten we voor de komst van Leidsche Rijn nog op gemiddeld 15.000 verkeersbewegingen. Inmiddels staat de teller gemiddeld op zo’n 23.000. 

 

Maar hoe zit dat dan? De vorige wethouder wilde naar 15.000 verkeersbewegingen en deze wethouder verbergt de cijfers diep in de stukken. Dan weet je genoeg. 

 

Samenwerking met wijken
Kortom, zo gaat het niet langer. Bewonerscomité’s en verkeersgroepen uit Utrecht West en Noordwest hebben daarom de samenwerking gezocht, om zo te komen tot een gezamenlijke visie op hoe we het willen hebben. En dat ziet er zo uit. Utrecht (even afgezien van Leidsche Rijn) bestaat uit drie ringen (centrumring, stadsring, autowegring). Wij willen dat de snelheid over de ringen van binnen naar buiten in stapjes oploopt. Dan verwachten wij dat mensen vanzelf de beste route en het best passende vervoersmiddel kiezen.

 

Wij vinden dat:

1. de snelheid voor de auto door het centrum (veel) te hoog is.

2. de snelheid op de stadsring (PHL) te hoog is.

3. de snelheid op de snelwegring (A2, A12, A27, N230) te laag is.

 

Wij waren dan ook blij met de goedkeuring om de NRU (Noordelijke Ringweg Utrecht-N230) te verbreden en teleurgesteld over het voorgestelde linksaf-verbod op de Everhard Meysterlaan. En we zijn daarom ook een voorstander van de stadsboulevard, omdat we verwachten dat de snelheid over een breed gebied omlaag zal gaan.

 

Spaken
Verkeers- en bewonersgroepen uit Utrecht West en Noordwest werken al maanden aan een alternatief verkeersplan, onder de naam Het Wiel. Deze naam is gekozen, omdat een goed wiel alleen kan draaien met spaken, waarlangs het autoverkeer zo snel mogelijk de stad uit kan. En daar zit in Utrecht het volgende probleem. Wij vinden dat er een spaak ontbreekt, waardoor het verkeer van en naar de wijk NoordWest (Zuilen en Ondiep) niet snel genoeg een route kiest via de snelweg. 

 

Heel veel mensen vinden het belangrijk om rekening te houden met andere mensen. Maar ja, elke dag 10 minuten later thuiskomen is in een week al bijna een uur. Kortom “het is vooral belangrijk dat de buurman omrijdt”.

 

Het raakt iedereen
Het verleggen van routes is daardoor een spel van druk zetten op reistijden en versnellen van andere routes. Het is een illusie te denken dat het je niet raakt. We wonen namelijk met zijn allen in deze stad en er komen nog flink wat mensen bij.

 

Kortom, help ons in deze discussie en kom ook naar de Raadsinformatiebijeenkomst over de Westelijke stadsboulevard. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 september a.s. van 20.30 tot 23.00 uur. Aanmelden kan via raadsinformatiebijeenkomst@utrecht.nl.

 

Namens de initiatiefnemers van Het Wiel,

 

Jurjen Lerou

Ronduit Weg

Voor een leefbaar Utrecht West

Stadsboulevard remt verkeer niet af

 

De sterke twijfels of het autoverkeer door een stadsboulevard is af te remmen blijken terecht. Vandaag bericht AD Utrechts Nieuwsblad over de resultaten van gemeentelijk onderzoek naar het effect van de herinrichting van de 't Goylaan tot stadsboulevard. Dat valt tegen, tenminste waar het gaat om de doelstelling om het autoverkeer terug te dringen. Er rijden nog net zoveel auto's op deze belangrijke in- en uitvalsroute aan de zuidkant van de stad.

Ontmoedigen
We citeren uit het artikel in AD Utrechts Nieuwsblad. ‘Om het autoverkeer op deze route verder te ontmoedigen en zoveel mogelijk om de stad te leiden, gaat de gemeente binnenkort ook de Socrateslaan ombouwen tot stadsboulevard, waardoor het ook daar voor autoverkeer onaantrekkelijker wordt. 

Deels is doorstroming van het autoverkeer op de 't Goylaan verbeterd. Dat komt door de betere doorstroming op het voorrangsplein en het verdwijnen van de verkeerslichten op de 't Goylaan ter hoogte van het winkelcentrum. 

Stoplichten
Echter, aan de noordelijke en zuidelijke afrit van de Waterlinieweg loopt het verkeer nog geregeld vast. De gemeente gaat de verkeerslichten op 't Goyplein binnenkort anders afstellen in de hoop het probleem wat te verhelpen.’


‘De doorstroming voor de fietsers is na de herinrichting wel verbeterd. Uit cijfers van de Fietsersbond blijkt dat de gemiddelde snelheid voor fietsers langs de 't Goylaan met circa 2 kilometer per uur is toegenomen. De wachttijden om over te steken zijn gedaald.

Busverkeer

De doorstroming voor het busverkeer bleef ongeveer hetzelfde na de herinrichting van de 't Goylaan. De hulpdiensten hebben bij de gemeente aangegeven dat beïnvloeding van verkeerslichten door hen mogelijk moet worden gemaakt, zodat ze met prioriteit kunnen uitrukken.

De gemeente heeft na de evaluatie al een aantal aanpassingen gedaan. Onder meer aan de afstelling van de verkeerslichten. Ook zijn er zebrapaden aangelegd en wordt de politie gevraagd om te handhaven op het gebruik van voetpaden door scooterrijders.’

 

Conclusie Ronduit Weg

Voor Ronduit Weg is het gemeentelijke onderzoek naar de effecten van de stadsboulevard aanleiding om nog sterker bij het stadsbestuur aan te dringen op structurele maatregelen. Het plan om ook de Cartesiusweg tot stadsboulevard in te richten is voor ons alleen acceptabel als er ook een extra ontsluiting komt naar de A2.   

Voorlichtingsavond verkeerssituatie Oog in Al

 

De bewoners in Oog in Al zijn de verkeerssituatie meer dan zat. Dat bleek maandag 10 april tijdens de bewonersavond van Ronduit Weg. Meer dan 160 inwoners uit Oog in Al, Halve Maan en Welgelegen deelden hun grootste verkeersknelpunten. Daarnaast toetste Ronduit Weg de door het bewonerscomité bedachte oplossingen voor de korte en lange termijn bij de bewoners.

 

In een overvolle aula van de Montessorischool gaven veel bewoners lucht aan hun ongenoegen over de huidige situatie. Een samenvatting van deze pijnpunten:

 • Een muurvaste PHL (Pijperlaan, Joseph Hadynlaan, Lessinglaan) waardoor er dagelijks ellenlange files ontstaan (soms gedurende de hele dag, ook in het weekend). Deze situatie speelt al sinds de zomervakantie van 2016.

 • Onveilige verkeerssituaties bij het oversteken van de PHL.

 • Onveilige verkeerssituaties, doordat hulpdiensten zonder sirenes gebruik maken van het fietspad en in sommige gevallen het trottoir.

 • Wildwest-taferelen door geïrriteerde automobilisten (door rood rijden, agressie etc.).

 • Toename van vrachtverkeer, ook zwaar bouwverkeer. Schade aan huizen PHL.

 • Luchtvervuiling (gezondheidsklachten, stank).

 • Sluiproutes door de gehele wijk. Hierdoor ontstaan onveilige verkeerssituaties, met name voor kinderen. Automobilisten rijden te hard, tegen het verkeer in.

 • Niet gehoord worden door de gemeente en de politiek: ‘neem de fiets’. Alhoewel ¾ van de automobilisten doorgaand verkeer is uit andere wijken.

 

Oplossingen

Vervolgens heeft Jurjen Lerou, voorzitter van Ronduit Weg, een aantal oplossingen voor de korte en lange termijn gepresenteerd. Niet alle gewenste oplossingen zijn te realiseren op korte termijn, omdat zij grote investeringen vergen en/of veel tijd nodig hebben om te realiseren. Een groot deel van de aanwezigen ondersteunde de volgende voorstellen:

 

Prio 1 - oplossen verkeersdrukte bij de bron

 • Urgentiebesef kweken bij de gemeente en de politiek

 • Slim afstellen van de stoplichten (zoals bij de Kardinaal de Jongweg)

 • Vrachtwagenconvenant herzien en bedrijven hierop aanspreken

 

Prio 2 - kinderen beschermen door sluipverkeer tegen te gaan

 • Meer politie in de wijk (handhaving verkeer)

 • Tegengaan van sluiproutes door de wijk door middel van paaltjes.

 

Alternatief

 • Knip bij de Spinozabrug

 

Voor de lange termijn zoeken wij draagvlak voor een combinatie van ingrepen:

Remmende activiteiten

 • Inrichting van een krappe stadsboulevard (2x1) in Utrecht West en Noordwest

 • Knijp bij Thomas à Kempis,  waardoor het verkeer om het Thomas à Kempis plantsoen heen moet rijden
   

Blokkerende maatregelen

 • Knip op het Paardenveld
   

Ontsluitende maatregelen

 • Extra radiaal naar de A2: oplossingsrichting die onze voorkeur heeft is een tracé langs het spoor naar Amsterdam. Doel hiervan moet zijn om het verkeer uit Zuilen rechtstreeks af te kunnen handelen  naar de A2.
   

Ronduit Weg wil vanuit een realistisch beeld samen met bewoners en de gemeente nadenken over oplossingen om de doorstroom door de stad maximaal te remmen. Met  name bij lange afstanden binnen de stad wil Ronduit Weg het gebruik van de snelwegring stimuleren. Ronduit Weg heeft een totaaloverzicht gemaakt van alle door de bewoners genoemde knelpunten. Deze overhandigt het bewonerscomité aan de wethouder. 

Maandag a.s. bewonersavond in Montessorischool
Wat is er nodig voor de leefbaarheid in Oog in Al?


Lange files, verkeersonveiligheid en luchtvervuiling in Oog in Al. Deze klachten worden veel gedeeld op onze Facebookpagina en ook op Nextdoor. De laatste maanden is bewonerscomité Ronduit Weg weer actief om de problematiek op de politieke agenda te krijgen.

Om een totaalbeeld te krijgen van alle klachten uit de wijk, organiseren we maandag 10 april een bijeenkomst voor alle bewoners uit Oog in Al, Halve Maan en Welgelegen. De bewonersavond vindt plaats in de Montessorischool, Victor Hugoplantsoen 34 en duurt van 20.00 tot 22.00 uur.

We nodigen je van harte uit om hier je verhaal te delen!

Vervolgens informeren we jullie graag over de stand van zaken in de verkeersdiscussie in Utrecht West en Noordwest. Ronduit Weg neemt deel aan een groot bewonerscollectief, dat een alternatief Verkeersplan opstelt voor de gemeente. Tijdens deze avond willen we toetsen in hoeverre jullie de oplossingsrichtingen onderschrijven.

Wil je ons helpen met flyeren de komende dagen? Stuur even een mail naar info@ronduitweg.nl. Dan nemen we contact met je op. Alvast bedankt!

Teleurstelling over bezoek Lot van Hooijdonk
Geen oplossingen voor de korte en middellange termijn

 

Teleurstellend. Dat was de meest gehoorde reactie van bewoners na de schouw met wethouder Lot van Hooijdonk. Dinsdag 28 maart kwam de wethouder naar Oog in Al om de huidige verkeersproblemen met eigen ogen te zien.

 

Ambulances die over de stoep rijden, vaak gevolgd door automoblisten, 40 minuten in de bus om van Schepenbuurt naar zwembad Den Hommel te komen, 25 minuten wachten op een ambulance na een hartaanval, de lange files, ook steeds vaker buiten de spits. Veel bewoners brachten hun knelpunten in.

 

Daarnaast merken steeds meer wijkbewoners dat automobilisten, om de file te vermijden, alternatieve routes nemen door de wijk. Met name door de Dantelaan en de Johan Wagenaarkade. Automobilisten rijden door de Dantelaan vaak tegen de rijrichting in. Omdat zij weten dat dit verboden is, drukken ze het gaspedaal extra in. Afgelopen weekend leidde dit nog tot een conflict in de Dantelaan. Vanaf deze straat slaan automobilisten regelmatig linksaf de Everard Meijsterlaan in. Zij rijden dan tegen het verkeer in.

De cijfers

Toch blijkt uit de cijfers van de gemeente dat we binnen de normen van de regelgeving blijven, zo stelde Lot van Hooijdonk. Robert Gijsen, verkeerskundig adviseur van de gemeente: ‘We zagen in december een grote piek van 7 - 8 %. Die werd veroorzaakt doordat de verbinding vanaf de Carthesiusweg via de Gele brug naar Leidsche Rijn wegviel. Alleen op het rijvlak in de richting van het noorden naar het zuiden zien we een inmiddels continue stijging t.o.v. de jaren ervoor van 2 – 3 %. Dat betekent een stijging van 800 tot 1000 extra auto’s per dag. Dit uit zich met name in de spits.

 

De laatste weken zagen we ook files midden op de dag. Die werden volgens de gemeente veroorzaakt door tijdelijke maatregelen, die snel worden verholpen. Ook in de piekperioden blijven we volgens de gemeente binnen de normen.

 

Lopen, fietsen of OV

‘We zijn een stad in ontwikkeling’, reageerde Lot van Hooijdonk. ‘We groeien, maar de beschikbare fysieke ruimte groeit niet mee. Dit is een grote opgave, waar we als gemeente voor staan. Niet iedereen kan op dezelfde manier blijven reizen. Lopen, fietsen en OV zijn goede alternatieven voor autoverkeer.’

 

Ronduit Weg is bijzonder kritisch over de verwachtingen van de gemeente op de korte en middellange termijn. ‘Stel je werkt op een industriegebied in Woerden of je rijdt voor je werk door Nederland, hoe reëel het is het dan dat woon-werkverkeer vanuit de stad gaat overstappen op OV en wandelen? Daar heeft de gemeente geen antwoord op.’  

 

Stadsboulevard

Eén van de oplossingen die de wethouder noemde, is de ontwikkeling van de Stadsboulevard. Van Hooijdonk: ‘Daarbinnen is verkeersdosering een belangrijk aandachtspunt. We willen door een goede afstelling van de stoplichten, ophoping van autoverkeer laten plaatsvinden op de plekken waar geen woningen staan (lees aan de rand van de stad). Voor Oog in Al betekent dat een verplaatsing van het autoverkeer naar het kruispunt aan het begin van de wijk, Weg der Verenigde Naties/Pijperlaan.’

 

Jurjen Lerou, voorzitter van Ronduit Weg, is voorstander van de Stadsboulevard, maar reageerde kritisch op de wethouder en haar ambtenaren: ‘Hoe gaat de gemeente de problematiek van hier en nu oplossen? Binnenkort gaat de fietsbrug open. Dat gaat de situatie niet helpen. Waarom is de gemeente niet nu al bezig al bezig met maatregelen, waarmee het verkeer beheersbaar blijft.’

 

’t Goylaan

Meerdere bewoners vroegen of de oplossing, zoals die is geïntroduceerd aan ’t Goylaan een oplossing zou kunnen zijn voor Oog in Al. ‘Die technologie is nog nieuw en kan niet zomaar worden uitgerold over de hele stad’, reageerde de wethouder. ‘Op dit moment hebben we te maken met een aantal technische knelpunten. Daarom hebben we de ontwikkeling hiervan weer even stil gelegd. We evalueren en stellen bij. Dat heeft tijd nodig’, aldus Christiaan Kwantes Verkeersplanaoloog van adiesbureau Goudappel Coffeng. Ook bleek de gemeente niet bereid te investeren in het herstellen van de verbinding vanaf de Gele Brug.

Reactie Ronduit Weg

Teleurstellend en onacceptabel vonden de bewoners en Ronduit Weg de oplossingen die de gemeente aandroeg voor de korte en middellange termijn. ‘De gemeente hanteert normen voor leefbaarheid,  die geen relatie hebben met de werkelijke leefbaarheid, zoals bewoners die ervaren', aldus Jurjen Lerou, voorzitter van Ronduit Weg. 'Bovendien heb ik werkelijk geen enkele tegemoetkoming gehoord, waardoor de verkeersdruk gaat afnemen. Ook geen oplossingen, die ervoor zorgen dat de verkeersagressie afneemt.'

 

Bewonersbijeenkomst

Ronduit Weg organiseert daarom op 10 april een bijeenkomst voor alle bewoners uit Oog in Al, Welgelegen en Halve Maan. Daar krijgen bewoners de gelegenheid om hun knelpunten te delen. Ronduit Weg zal vervolgens de denkrichtingen presenteren, die we de afgelopen maanden hebben ontwikkeld in samenwerking met bewonerscomités en verkeersgroepen in West, Noordwest en binnenkort ook met Oost. We horen graag van alle bewoners wat zij vinden van de denkrichtingen.

 

Locatie is nog niet bekend, maar zet 10 april vast in je agenda! Heb je vragen of suggesties, mail naar: info@ronduitweg.nl

Wethouder Van Hooijdonk komt naar Oog in Al

 

Wethouder Lot van Hooijdonk van verkeer komt op dinsdag 28 maart tussen 16.30 en 17.30 uur naar Oog in Al voor een schouw. Aanleiding hiervoor is de dramatische verkeerssituatie in de wijk. Als bewoners hebben we de kans om ons geluid te laten horen. Wil jij dat ook? Kom dan naar het kruispunt Lessinglaan/Everard Meijsterlaan.
 

Files

Het zal niemand zijn ontgaan dat de verkeerssituatie in en door Oog in Al de laatste tijd dramatisch is. Gedurende de gehele dag staan er files over de volledige lengte van de doorgaande weg (PHL). Ook wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van kruip-door-sluip-doorroutes door onze wijk waarbij zelfs tegen het verkeer in wordt gereden. Hierdoor ontstaan levensgevaarlijke situaties.

 

Daphne Schippersbrug
Al langere tijd is er grote zorg over de verkeerssituatie in Oog in Al. We hebben met name in de spits last van lange files. Ambulances en politie wijken uit naar de fietspaden, vaak zonder sirene. Ook is er zorg over de opening van de Daphne Schippersbrug. De verwachting van Ronduit Weg is dat de grote stroom fietsers, die de drukke Lessinglaan moet oversteken, zal zorgen voor nog meer oponthoud en gevaarlijke situaties voor de fietsers.

 

Meer informatie

Wil je vooraf meer informatie? Mail naar info@ronduitweg.nl.

 

 
 
 
 
 
Ronduit Weg stuurt brief aan gemeenteraad

 

Het verkeer in Oog in Al staat dagelijks vast in de file. Hierdoor ontstaan onveilige verkeerssituaties en een onleefbare situatie in de wijk. Deze zorgen heeft Ronduit Weg op 30 januari in een brief geuit aan de gemeenteraad.

 

Wijk
Wij constateren dat het gemeentelijk beleid vooral gericht is op verkeer van en naar het centrum, en veel aandacht heeft voor de fiets. Hier is Ronduit Weg uiteraard blij mee. Daar staat tegenover dat we ons zorgen maken over:

 

 • het loslaten van de richtlijn voor het verkeersvolume aan de westkant van de stad (PHL gemiddeld 15.000 verkeersbewegingen per dag - oorzaak knijp Weerdsingel);

 • de impact van de herinrichting van de Vleutensebaan op de PHL; 

 • de wijze waarop de milieuzone is ingevoerd en de beëindiging van het Vrachtwagenconvenant dat is afgesloten met de vorige wethouder Verkeer van GroenLinks.

 

Spits
Wie nu in de spits met de auto of bus over de doorgaande weg (PHL) van de ene kant naar de andere kant van Oog in Al rijdt, doet daar meestal zo’n 20-30 minuten over. Politie en ambulance wijken met grote regelmaat uit naar het fietspad - ook zonder zwaailicht en/of sirene. Een flinke groep automobilisten volgt dit voorbeeld. Levensgevaarlijk in een wijk met kinderen.

 

Slimme routes
Begin 2016 is Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen opgeleverd, met daarin de visie van de stad voor de komende jaren. We hebben toen aangegeven daar blij mee te zijn, maar ook dat we flinke gaten zien in de bijbehorende roadmap. 

 

Ronduit Weg heeft toen met een filmpje gereageerd en aangegeven wat er volgens ons ontbreekt in het plan. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en staat het verkeer dagelijks vast in Oog in Al en er is sprake van een onveilige verkeerssituatie. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now