© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com

Geschiedenis

Al sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw komt bewonerscomité Ronduit Weg op voor leefbaarheid in de wijken Oog in Al, Halve Maan en Welgelegen. De eerste grote acties waren een antwoord op de serieuze plannen van het gemeentebestuur om de Pijper-Lessing-Joseph Haydnlaan (PHL-laan) te verbreden tot twee keer twee rijstroken. Een snelweg dwars door onze buurt. Dat nooit!, was het gevoel bij veel bewoners van onze wijken.

Tijdens een legendarische bijeenkomst in de uitpuilende Pniëlkerk gaven ze dat luid en duidelijk te verstaan. De acties haalden in die tijd zelfs het NOS Journaal. De gemeenteraad stemde uiteindelijk in overgrote meerderheid tegen het bestemmingsplan dat de verbreding mogelijk maakt.

 

Naar de rechter

Het duurde niet lang of onze wijken begonnen de gevolgen te ondervinden van de bouw van Leidsche Rijn. Het hele wegenstelsel aan die kant van de stad moest op de schop om de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel mogelijk te maken. Ronduit Weg heeft sinds de beginjaren van het nieuwe millennium aandacht gevraagd voor de toenemende verkeersdruk daardoor op de westkant van de oude stad.

 

Gemeentebestuurders

De toenmalige gemeentebestuurders vonden ons maar lastig. We werden aanvankelijk niet serieus genomen als partij die inspraak wilde in de besluiten voor de nieuwe wegenstructuur. Vooral vreesden wij het weghalen van de op- en afrit naar de A2 bij Douwe Egberts. Ronduit Weg was genoodzaakt om juridische procedures te starten, die ertoe leidden dat het werk aan de nieuwe kruising bij de Vleutenseweg (de Majellaknoop) maandenlang stil lag. Pas na veel ellende voor bewoners in die omgeving en de weggebruikers in Utrecht West ging het gemeentebestuur overstag en werd Ronduit Weg uitgenodigd als gesprekspartner.

 

Toenemende verkeersdruk

Toen de verbinding met de A2 bij Douwe Egberts in 2008 daadwerkelijk verdween om de Leidsche Rijntunnel te realiseren, werd onze grootste vrees werkelijkheid. Van de ene op de andere dag kwam er ineens veel meer doorgaand verkeer over de PHL. Voor veel automobilisten in het noordwesten van de stad is de route door onze woonwijken sindsdien de kortste.

 

Dat ontdekten ook de transportondernemingen en de bedrijven, die nabij de Cartesiusweg en in Zuilen waren gevestigd. Die jaren nam het vrachtvervoer dwars door onze wijken fors toe, wat de leefkwaliteit sterk onder druk zette. De normen voor luchtkwaliteit en ook de verkeersveiligheid waren in het geding. Ronduit Weg organiseerde een succesvolle briefkaartenactie aan de gemeentelijke politiek. Het gevolg was dat het gemeentebestuur in 2010 een convenant sloot met een aantal ondernemingen om vrijwillig een andere route te kiezen.

 

Stadsboulevard

Een structurele oplossing voor de toegenomen verkeersdruk kwam er echter niet. Ronduit Weg bleef ijveren voor minder doorgaand verkeer door onze wijken. Zo vinden wij dat de aansluiting op de A2 via de Hogeweidebrug en Leidsche Rijn Centrum weer deels moet worden hersteld. Maar omdat de plannen voor het nieuwe winkelgebied vastliggen, kan de gemeente daar weinig kanten op. Ook Rijkswaterstaat houdt elke verandering tegen die voor extra druk op de A2 zorgt.

 

Het aantal motorvoertuigen dat dagelijks gebruik maakt van de PHL zit al vele jaren ruim boven de 20.000 terwijl de Utrechtse gemeenteraad een capaciteit van maximaal 15.000 voertuigen per etmaal heeft vastgesteld. Daarom was Ronduit Weg blij toen het gemeentebestuur in 2014 met het plan kwam voor een Stadsboulevard.

Sterker, wij hebben in gesprekken met achtereenvolgende wethouders aangegeven dat dit voor ons een goede manier was om het toenemend autoverkeer te ontmoedigen. Een stadsboulevard van het 24 Oktoberplein tot Overvecht, net als op de PHL al was aangelegd.

 

Een echte oplossing?

De afgelopen tijd merken we weer dat het verkeer toeneemt als gevolg van verschillende tijdelijke maatregelen, zoals de omlegging van wegen in Leidsche Rijn Centrum, en ingrepen door de gemeente om de verkeersdruk op andere plekken terug te dringen. Ronduit Weg heeft ook hiervoor al vaak gewaarschuwd. De milieuzone voor vuile diesels, het knijpen of knippen bij de Monicabrug/Paardenveld en op het Westplein heeft directe gevolgen voor de verkeerdruk in onze wijken. Het verkeer zoekt nu eenmaal een uitweg. We wachten nog steeds, en dat is al ruim 15 jaar, op een echte oplossing door het gemeentebestuur.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now